چاقو
ترازو

رو دسته صندلی نوشته بود وقتی زلزله اومد پشت صندلیو نگا کن

نوشته های خنده دار و دلنشین

جملاتی خنده دار برای اوقات فراغت شما

چون خودشون جا ندارن بشینن، بر که میگردی هم جا نداری هم میوه